Arkiv


2019

Storøya velforening personvernerklæring
Hytte & Fritid nr. 1 2019
Velposten nr 1 2019
Velposten nr 2 2019

2018

Omregulering til boligformål
Husbygging på Storøya
Hytte & Fritid nr. 3 2018
Hytte & Fritid nr. 2 2018
Storøya mulighetsstudie
Referat fra årsmøte 2018
Innkalling til årsmøte 2018
Årsberetning 2017-18
Regnskap 2017 med revisjonsberetning
Budsjett 2018
Forventede inntekter VA-anlegg
Fullmakt årsmøtet 2018
Reguleringsbestemmelser Storøen Hyttefelt
Reguleringsplan Storøen Hyttefelt (pdf)
Reguleringsplan Storøen Hyttefelt (bilde)
Informasjon fra styret mars 2018

2017

Julebrev 2017
Informasjon fra styret oktober 2017
Tinglysing 06.02.2012 - Grensegang etter jordskifteloven
Vedtekter, revidert 17.06.2017
Referat fra årsmøtet 2017
Innkalling til årsmøte 2017
Budsjett 2017 Storøen Velforening
Årsberetning 2016-17
Regnskap 2016 Storøen Velforening
Regnskap 2016 SVAL
Revisjonsberetning 2016 Storøen Velforening
Revisjonsberetning 2016 SVAL
Utdrag fra tomtefesteloven
Tips om TV-antenne og mottakerforhold på Storøya
Informasjon fra styret mars 2017
Informasjon fra styret februar 2017
Hytte og Fritid nr. 1. 2017  

2016


Rollebeskrivelse for styret i Storøen Velforening
Info fra Grunneier om tilbud om innløsning av festetomt
Informasjon fra styret august 2016
Referat fra årsmøte 2016
Innkalling til årsmøte i Storøen Velforening 2016
Storøen Velforening Årsberetning 2015
Oversikt B-kontrakter 2015
Storøen velforening balanse 2015
Storøen velforening budsjett 2016
Storøen velforening noter regnskap 2015
Storøen velforening resultat 2015
SVAL balanse 2015
SVAL budsjett 2016
SVAL resultat 2015
Informasjon fra styret februar 2016
 
2015 Innkalling til årsmøte Årsberetning og regnskap Storøen Velforening 2014 Budsjett Storøen Velforening 2015 Budsjett SVAL 2015 Regnskap SVAL 2014 SV og SVAL Revisorberetninger 2014 Infoskriv fra styret høsten 2015 50-årsjubileum 50-årsjubileum årsmøtesak Referat årsmøte 2015 Korrigert årsresultat 2014 ettersendt Redgjørelse post 4600 i årsresultat 2014 Informasjon fra styret, mars 2015 Informasjon fra styret, februar 2015 Informasjon fra Hole kommune om pålagt adressemerking, 2014 Informasjon fra styret, sept 2014   2014 Referat fra årsmøtet juni 2014 Årsberetning 2013 2014 Budsjett 2014, Storøen Velforening Revisjonsberetning for 2013 Regnskap med noter 2013, SVAL Orientering om matrikkelnummer Orientering om tomtefestesaken   2013 Regnskap 2013 med noter, Storøen Velforening Referat fra årsmøtet juni 2013 Budsjett 2013   2012 Årsregnskap 2012 Årsberetning 2012 Noter til resultatet 2012 Noter til regnskapet 2012 2012 Referat årsmote   2011 2011 Referat Årsmote   2010 2010 ekstraordinært møte september 2010 Referat årsmøte 2010 ekstraordinært møte februar   2000 - 2009 2009 Referat fra årsmøte 2008 Referat fra årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 Årsberetning 2007 Referat fra årsmøte 2007 Innkalling til årsmøte 2007 Årsberetning 2006 Referat fra årsmøte 2006 Innkalling til årsmøte 2006 Årsberetning 2005 Referat fra årsmøte 2005 Årsberetning 2004   Innkalling til årsmøte 2004 Årsberetning 2003 Referat fra årsmøte 2003 Innkalling til årsmøte 2003 Årsberetning 2002 Referat fra ekstraordinært årsmøte 2002 Referat fra årsmøte 2002 Innkalling til ekstraordinært årsmøte   1990 - 1999 1999 Referat fra årsmøte 1998 Referat fra årsmøte 1998 Årsberetning 1997 Referat fra årsmøte 1997 Årsberetning 1997 Innkalling til årsmøte 1995 Referat fra årsmøte 1995 Innkalling og årsberetning 1994 Referat fra årsmøte 1994 Innkalling og årsberetning 1993 Referat fra årsmøte 1993 Innkalling og årsberetning 1991 Innkalling og årsberetning 1990 Referat fra årsmøte 1990 Innkalling og årsberetning 1992 Referat fra årsmøte 1992 Innkalling og årsberetning 1991 Referat fra ekstraordinaert årsmøte 1991 Referat fra årsmøte 1991 Innkalling til ekstraordinaert årsmøte   1980 - 1989 1989 Referat fra årsmøte 1989 Innkalling og årsberetning 1988 Referat fra årsmøte 1988 Innkalling og årsberetning 1987 Referat fra årsmøte 1987 Innkalling og årsberetning 1986 Referat fra årsmøte 1986 Innkalling og årsberetning 1985 Referat fra årsmøte 1985 Innkalling og årsberetning 1984 Referat fra årsmøte 1984 Innkalling og årsberetning 1983 Referat fra årsmøte 1983 Innkalling og årsberetning 1982 Referat fra årsmøte 1982 Innkalling og årsberetning 1981 Referat fra årsmøte 1981 Innkalling og årsberetning 1980 Referat fra årsmøte 1980 Innkalling og årsberetning   1970 - 1979 1970 Innkalling og årsberetning 1979 Referat fra årsmøte 1979 Innkalling og årsberetning 1978 Referat fra årsmøte 1977 Referat fra ekstraordinaert årsmøte 1977 Referat fra årsmøte 1977 Innkalling til ekstraordinært årsmøte 1977 Innkalling og årsberetning 1976 Referat fra årsmøte 1976 Innkalling og årsberetning 1975 Referat fra årsmøte 1974 Referat fra årsmøte 1974 Innkalling og årsberetning 1973 Referat fra årsmøte 1973 Innkalling og årsberetning 1972 Referat fra årsmøte 1972 Innkalling og årsberetning 1971 Referat fra årsmøte 1971 Innkalling og årsberetning   1960 - 1969 1969 Referat fra årsmøte 1969 Innkalling og årsberetning 1968 Referat fra årsmøte 1968 Innkalling og årsberetning 1967 Referat fra ekstraordinaert årsmøte 1967 Referat fra årsmøte 1966 Referat fra årsmøte 1965 Referat fra årsmøte