Arkiv

2020

Hytte og Fritid nr 1 2020


Tomtekart rode 1-2


Tomtekart rode 2-3


Tomtekart rode 3-4


Kart grenser rode 1-4

2019

KPA Hole innspill høring 211119


Innkalling til årsmøte 2019


Revisjonsberetning 2018


Budsjett SV 2019


Budsjett SV 2018-noter


Budsjett SV 2018-forklaring


Regnskap SV 2018


VA ikke innfridde B-kontrakter 2019


Årsberetning SV 2018-19


Referat årsmøte 2019


Hytte & Fritid nr. 1 2019


Hytte & Fritid nr. 2 2019


Hytte & Fritid nr. 3 2019


Velposten nr 1 2019


Velposten nr 2 2019


2018

Omregulering til boligformål


Husbygging på Storøya


Hytte & Fritid nr. 3 2018


Hytte & Fritid nr. 2 2018


Storøya mulighetsstudie


Referat fra årsmøte 2018


Innkalling til årsmøte 2018


Årsberetning 2017-18


Regnskap 2017 med revisjonsberetning


Budsjett 2018


Forventede inntekter VA-anlegg


Fullmakt årsmøtet 2018


Reguleringsbestemmelser Storøen Hyttefelt


Reguleringsplan Storøen Hyttefelt (pdf)


Reguleringsplan Storøen Hyttefelt (bilde)


Informasjon fra styret mars 2018


2017

Julebrev 2017


Informasjon fra styret oktober 2017


Tinglysing 06.02.2012 - Grensegang etter jordskifteloven


Vedtekter, revidert 17.06.2017


Referat fra årsmøtet 2017


Innkalling til årsmøte 2017


Budsjett 2017 Storøen Velforening


Årsberetning 2016-17


Regnskap 2016 Storøen Velforening


Regnskap 2016 SVAL


Revisjonsberetning 2016 Storøen Velforening


Revisjonsberetning 2016 SVAL


Utdrag fra tomtefesteloven


Tips om TV-antenne og mottakerforhold på Storøya


Informasjon fra styret mars 2017


Informasjon fra styret februar 2017


Hytte og Fritid nr. 1. 2017

2016


Rollebeskrivelse for styret i Storøen Velforening


Info fra Grunneier om tilbud om innløsning av festetomt


Informasjon fra styret august 2016


Referat fra årsmøte 2016


Innkalling til årsmøte i Storøen Velforening 2016


Storøen Velforening Årsberetning 2015


Oversikt B-kontrakter 2015


Storøen velforening balanse 2015


Storøen velforening budsjett 2016


Storøen velforening noter regnskap 2015


Storøen velforening resultat 2015


SVAL balanse 2015


SVAL budsjett 2016


SVAL resultat 2015


Informasjon fra styret februar 20162015
Innkalling til årsmøte
Årsberetning og regnskap Storøen Velforening 2014
Budsjett Storøen Velforening 2015
Budsjett SVAL 2015
Regnskap SVAL 2014
SV og SVAL Revisorberetninger 2014
Infoskriv fra styret høsten 2015
50-årsjubileum
50-årsjubileum årsmøtesak
Referat årsmøte 2015
Korrigert årsresultat 2014 ettersendt
Redgjørelse post 4600 i årsresultat 2014
Informasjon fra styret, mars 2015
Informasjon fra styret, februar 2015
Informasjon fra Hole kommune om pålagt adressemerking, 2014
Informasjon fra styret, sept 2014

2014
Referat fra årsmøtet juni 2014
Årsberetning 2013 2014
Budsjett 2014, Storøen Velforening Revisjonsberetning for 2013
Regnskap med noter 2013, SVAL
Orientering om matrikkelnummer
Orientering om tomtefestesaken

2013
Regnskap 2013 med noter, Storøen Velforening
Referat fra årsmøtet juni 2013
Budsjett 2013

2012
Årsregnskap 2012
Årsberetning 2012
Noter til resultatet 2012
Noter til regnskapet 2012
2012 Referat årsmote

2011
2011 Referat Årsmote

2010
2010 ekstraordinært møte september
2010 Referat årsmøte
2010 ekstraordinært møte februar

2000 - 2009
2009 Referat fra årsmøte
2008 Referat fra årsmøte
2008 Innkalling til årsmøte
2008 Årsberetning
2007 Referat fra årsmøte
2007 Innkalling til årsmøte
2007 Årsberetning
2006 Referat fra årsmøte
2006 Innkalling til årsmøte
2006 Årsberetning
2005 Referat fra årsmøte
2005 Årsberetning
2004   Innkalling til årsmøte
2004 Årsberetning
2003 Referat fra årsmøte
2003 Innkalling til årsmøte
2003 Årsberetning
2002 Referat fra ekstraordinært årsmøte
2002 Referat fra årsmøte
2002 Innkalling til ekstraordinært årsmøte

1990 - 1999
1999 Referat fra årsmøte
1998 Referat fra årsmøte
1998 Årsberetning
1997 Referat fra årsmøte
1997 Årsberetning
1997 Innkalling til årsmøte
1995 Referat fra årsmøte
1995 Innkalling og årsberetning
1994 Referat fra årsmøte
1994 Innkalling og årsberetning
1993 Referat fra årsmøte
1993 Innkalling og årsberetning
1991 Innkalling og årsberetning
1990 Referat fra årsmøte
1990 Innkalling og årsberetning
1992 Referat fra årsmøte
1992 Innkalling og årsberetning
1991 Referat fra ekstraordinaert årsmøte
1991 Referat fra årsmøte
1991 Innkalling til ekstraordinaert årsmøte

1980 - 1989
1989 Referat fra årsmøte
1989 Innkalling og årsberetning
1988 Referat fra årsmøte
1988 Innkalling og årsberetning
1987 Referat fra årsmøte
1987 Innkalling og årsberetning
1986 Referat fra årsmøte
1986 Innkalling og årsberetning
1985 Referat fra årsmøte
1985 Innkalling og årsberetning
1984 Referat fra årsmøte
1984 Innkalling og årsberetning
1983 Referat fra årsmøte
1983 Innkalling og årsberetning
1982 Referat fra årsmøte
1982 Innkalling og årsberetning
1981 Referat fra årsmøte
1981 Innkalling og årsberetning
1980 Referat fra årsmøte
1980 Innkalling og årsberetning

1970 - 1979
1970 Innkalling og årsberetning
1979 Referat fra årsmøte
1979 Innkalling og årsberetning
1978 Referat fra årsmøte
1977 Referat fra ekstraordinaert årsmøte
1977 Referat fra årsmøte
1977 Innkalling til ekstraordinært årsmøte
1977 Innkalling og årsberetning
1976 Referat fra årsmøte
1976 Innkalling og årsberetning
1975 Referat fra årsmøte
1974 Referat fra årsmøte
1974 Innkalling og årsberetning
1973 Referat fra årsmøte
1973 Innkalling og årsberetning
1972 Referat fra årsmøte
1972 Innkalling og årsberetning
1971 Referat fra årsmøte
1971 Innkalling og årsberetning

1960 - 1969
1969 Referat fra årsmøte
1969 Innkalling og årsberetning
1968 Referat fra årsmøte
1968 Innkalling og årsberetning
1967 Referat fra ekstraordinaert årsmøte
1967 Referat fra årsmøte
1966 Referat fra årsmøte
1965 Referat fra årsmøte