Styret i Storøen Velforening 2018/2019

Leder Trygve AngvikE-post
948 13 819


Nestleder Lene Nordby E-post
924 45 382


Sekretær Hans Petter Gravdahl E-post 977 17 149


Kasserer Ellen Sandli E-post 900 65 054


Styremedlem 1 Terje Marka E-post 934 83 274


Styremedlem 2 Mari H. Jacobsen E-post 948 05 832


Tillitsvalgt rode 1 Roy Hansen E-post 970 57 790


Tillitsvalgt rode 2 Tom Lauritzen E-post 911 34 477


Tillitsvalgt rode 3  Ole Ingvald Storeide E-post 909 38 155


Tillitsvalgt rode 4  Arvid Evenrud E-post 901 57 145