Hyttefeltet

Adkomst

Storøya er tidvis stengt med en automatisk bom ved innkjørsel til brua. I sommerhalvåret åpnes denne kl. 04:30 om morgenen og stenges kl. 23:00 på kvelden. Åpnes utover dette med adgangskort.

Roder

Hyttefeltet på Storøya er inndelt i såkalte "roder", fire totalt. Det er utnevnt egen rodeleder for hver rode, denne personen velges på årsmøtet og sitter i to år av gangen. Rodeleders hovedoppgaver er å påse at dugnader arrangeres og å generelt ivareta et godt miljø ved å arrangere sosiale tilstelninger.

Dugnader

Dugnader er et sosialt og nyttig tiltak i Storøen Velforening og arrangeres normalt hver vår og høst. Vi får anledning til å bli bedre kjent med våre hyttenaboer, samtidig som vi i fellesskap bidrar til å få det pent rundt oss!

Work gloves
Ta kontakt med rodeleder for roden din og meld saker som ønskes utført så tar vedkommende det med i betraktning når neste dugnad skal arrangeres.

Rode 1 - rodeleder Roy Hansen
Rode 2 - rodeleder Tom Lauritzen
Rode 3 - rodeleder Ole Ingvald Storeide
Rode 4 - rodeleder Arvid Evenrud
 

 

Nyheter fra rodene

 
Velforeningen har utlån av ryddesag og hekksaks! Kontakt rodelederne.
 

Dugnadsarbeid