Hva skjer på Storøya?

Kvist deponiet er stengt

Deponiet er fullt, og derfor stengt inntil videre

01.05.20

Korona situasjonen

Styret oppfordrer alle hytteeiere, og andre som har tilknytning til hyttefeltet, til å holde seg oppdaterte på råd og informasjon til befolkningen som legges ut på Folkehelseinstituttet sine sider.
 
Styret har en forventning om at alle forholder seg til informasjon på Regjeringen.no om vedtatte forskrifter for hytteopphold.

24.03.20 

Høringsuttalelse

Styret har, på vegne av 46 hytteeiere (1 pr hytte), sendt høringsuttalelsen fra arbeidsgruppen til Hole kommune. 46 støttet høringsuttalelsen, 2 stilte seg nøytrale, 8 ønsket ikke å støtte høringsprosessen. Gjenstående 24 har ikke gitt tilbakemelding. 

KPA-Hole-innspill-høring-211119.pdf

23.11.19

Bilder av utbyggingsplaner

Her er lenker til bilder av modeller fra utbyggingsprosjektet, presentert på årsmøtet i sommer:

Utbygging Storøya 1.500 Nærbilde red 
Utbygging Storøya 1.3000 Nærbilde redusert 
Utbygging Storøya 1.500 Oversikt redusert 
Utbygging Storøya 1.3000 Oversikt red 
Utbygging Storøya 1.3000 Bro redusert
Utbygging Storøya oversikt bro redusert
FAO 1 FAO 2 FAO 3 FAO 4 

03.11.19

Informasjon til alle medlemmer av Storøen Velforening

Som sikkert mange har fått med seg har Hole kommune lagt ut til høring ‘Kommuneplanens arealdel for 2019-2030’. Denne planen omfatter blant annet Nørgaards planer om bygging av boliger på Storøya, som ble presentert etter årsmøtet 2019.

Her er lenke til de aktuelle sidene på Hole kommunes hjemmesider.
https://hole.custompublish.com/kommuneplanens-arealdel-2019-2030-legges-ut-paa-hoering-har-du-innspill.6249682-359326.html

Det er frist 22.11.2019 for å sende innspill og merknader til kommunen.

På grunn av sakens kompleksitet har styret nedsatt en gruppe for å utarbeide et høringsutkast. Gruppen har oversendt sitt utkast 30.10.2019. Styret vil behandle utkast til høringssvar fra gruppa på styremøtet førstkommende søndag. Vi vil deretter så raskt som mulig sende ut utkast til svar fra velforeningen til medlemmene, med frister som sikrer at vi kan avgi høringssvar til kommunen 22.11.2019.

Hilsen Styret

30.10.19

 Vinterlagring

Oppslag av båter og tilhengere på parkeringsplassene på vinterstid må avtales med rodeleder, da dette kan være til hinder for snøbrøyting.

Årets høstdugnader

Rode 1: 12.10
Rode 2 og 3: 21.09
Rode 4: 19.10
 
Informasjon om oppgaver sendes ut av rodelederne på e-post. Vel møtt til innsats for å rydde opp i hyttefeltet og til sosialt samvær med gode hyttenaboer.

Høstens styremøter

Datoer for styremøtene er:
 
18.august
6. oktober
3. november
8. desember
 
Styret tar gjerne imot innspill til saker, send forslag til storvel@hotmail.no

Åpninger på Storøya, lørdag 3.aug

Informasjon fra Eirik Nørgaard:
 
Ringerike malerklubb åpner jubileumsutstillingen sin kl. 1200 på lørdag. Bildene er hengt opp i gamlehuset og de 2 stabburene på gården. Først blir det et kunstnerisk innslag ved William og Nikolai. Klokken 1300 holder Eirik et historisk foredrag for de som er interessert i å høre det.
Det er og en permanent utstilling i kjelleren under gamlehuset. Den viser funn fra gården og geologien i området.
Det blir tilbud om en helt enkel servering.
Utstillingen vil holde åpent lørdager og søndager fremover.
Samtidig som dette foregår, åpner May serveringen i klubbhuset til golfklubben. Til å begynne med blir det en veldig enkel meny. Etter hvert blir det mer rikholdig slik at det absolutt skal bli attraktivt å spise middag der.
Velkommen begge steder !

Forskrift om vern av Storøysundet

Minner om Forskrift om vern av Storøysundet – Sælabonn naturreservat, Hole kommune, Buskerud fylke

Hjertestartere

Det er plassert ut hjertestartere på Storøya. De står på det lille røde båthuset ved fellesplassen, på hytte nr 21B i rode 4 og hytte 2C i rode 1.

 

Årsmøte 2019

Lørdag 22. juni kl. 12.00 avholdes årsmøte i velforeningen. Oppmøtested er Fellesplassen Nøysomheten. Enkel servering. Informasjon vedr. innkalling og sakspapirer er sendt pr. e-post fra sekretær i styret torsdag 9. mai.
10.05.19

Vårdugnader

Rode 1,2 og 3 vil avholde dugnad lørdag 11.mai. Vel møtt til innsats for å rydde opp i hyttefeltet og til sosialt samvær med gode hyttenaboer.
10.05.19

Fortsatt gode skiforhold på Storøya

Løypa på øya ble kjørt igjen i dag. Den er veldig bra fordi det ble kjørt da det var blitt minusgrader igjen. Altså bare fine spor, ikke isete løyper. Benytt muligheten nå. Det er spådd langvarig mildvær fra om et par dager, riktignok ikke veldig varmt og uten nedbør. Men akkurat nå er løypa på sitt beste. Hilsen Eirik

12.02.19

Gode skiforhold på Storøya

Skiløypa er endelig nypreppet og klar til bruk, melder Eirik Nørgaard. Ta på skiene og kom dere ut i det flotte vinterværet.
Løypelaget ber om at vi ikke går til fots i løypene.

29.12.18

Husbygging på øya

HER er utdrag fra artikkel i Ringerikes Blad om Eirik Nørgaard sine planer for boligområder på Storøya
07.12.18

Hærverk på øya

I løpet av uken som har gått har det vært forsøk på å kjøre utenom bommen på parkering nr 2. Det er også sparket på siden av bommen. I tillegg er det revet av et bord på siden av bommen. Dette er ikke akseptabelt! Det er nå fysiske sperrer på begge sider av bommen.Det er en grunn til at det er bom der,det er IKKE hverken greit eller lov å kjøre på siden. I tillegg har noen revet ut mange av bøkene i bokhylla på "biblioteket" i det røde huset. Bøkene ble kastet på gulvet og en del var revet i stykker. Dette er hærverk og vi aksepterer det ikke!! Hvis noen har sett noe i forbindelse med disse hendelsene så vil styret gjerne ha beskjed.
Dette føyer seg inn i rekken av flere episoder som har vært de siste ukene. Det har gått ut over både private og felles eiendeler.

12.11.18

Rørleggertips for vinteren

Hvert år meldes det inn milliardbeløp i til norske forsikringsselskaper grunnet vannskader på grunn av frost. På Storøya frøs flere vannmålere i stykker sist vinter.

Sjekk målerstand på vannmåler i god tid før hytta og vannet stenges av for vinteren. Kommunen sender varsel om målerstand først når nyttårsskiftet nærmer seg. Tøm vannledninger og alt utstyr som ikke holdes oppvarmet mot frost hele vinteren for vann. Kontakt rørlegger hvis frostutsatt vannmåler og annet ikke kan lar seg tømme for vann.
En ekstra beskyttelse mot frost er å skaffe en varmekabel som surres rundt røret og kobles rett i stikkontakt. Selges blant annet på Clas Ohlson

12.11.18

Åpningstider bom

Bommen er nå åpen fra kl 0600-2100 (fra 5.okt)
16.10.18

Kvistdeponiet

Vi minner om at deponiet kun skal benyttes til brennbart hageavfall. Dessverre blir det fortsatt kastet jord, stein og bygningsmaterialer, samt vått gress og løv (dvs. kompost = ikke brennbart) der.
Ber om at alle følger de regler som gjelder slik at ordningen kan opprettholdes.

Lurer du på hvor kvistdeponiet er?
Start med å kjøre forbi den tredje parkeringsplassen, og se bildene for resten av veibeskrivelsen

22.09.18

Høstdugnader

Rode 1, 2 og 3 vil avholde høstdugnad lørdag 13. oktober. Dato for dugnad på rode 4 er lørdag 22. september.
Informasjon om oppgaver sendes ut av rodelederne på e-post.
Vel møtt til innsats for å rydde opp i hyttefeltet og til sosialt samvær med gode hyttenaboer.
29.08.18

Grevlinger på øya

I forbindelse med den pågående grevling-jakten er det investert i ett bur. Det vurderes omplassering dersom det blir fangst.
29.08.18

Kjære øyboere!

Vi har dessverre hatt mange og utrivelige besøk av Grevling familiene på øya i sommer.
De har økt kraftig i antall siste år og vi ønsker derfor og ta ut noen Grevlinger.
Etter samråd med viltnemda lokalt og Grunneier, er det åpen jakt fra 21/8 på Grevling. Alle innspill fra hytte beboerne er derfor ønsket.
Foreslått tidspunkt er tirsdag - torsdag med varighet over 14 dager.
Grevlingene er kvelds / natt dyr og jakten vil derfor bli aktivert i denne perioden.
Vi er meget opptatt av sikkerhet x 3 hvordan dette skal gjennomføres, noe alle på øya skal være trygge på vil bli fulgt opp
Om noen ønsker info eller har tips / råd,
så kontakt gjerne Bjørn Raa ( 92011071 ) eller Ulf Lydersen ( 41562897 )
16.08.18

Mulighetsstudie for utbygging på Storøya

På årsmøtet informerte grunneier Eirik Nørgaard om sin søknad om omregulering av deler av Storøya til boligformål.
HER kan du lese mulighetsstudie utarbeidet av LPO - arkitekter.
11.07.18

Sommerfest for rode 4

Lørdag 21.juli kl. 16:00 Rodeleder Arvid ønsker tilbakemelding på hvem som kommer innen 19.juli.
08.07.18

Årsmøtet 2018

Lørdag 23. juni kl. 12:00 avholdes årsmøte for alle medlemmer i Storøya Velforening på fellesplassen "Nøysomheten".
Innkalling med sakspapirer ble sendt pr. e-post lørdag 2. juni 2018. Du finner dem også under "Arkiv".
04.06.18
<img

Utbygging på Storøya?

HER er en artikkel fra Ringerikes Blad i dag. Saken ligger også på nett (kun for abonnenter).
30.05.18

Har du prøvd hyttebiblioteket på Storøya?

Ved Blomsplassen (p-plassen med automatisk bom) står det et lite hus med blomsterkasser, her finner du mange bøker innenfor flere sjangre og på flere språk. Ordningen fungerer slik at du donerer en bok du har lest og tar med deg en du ikke har lest. PS: Det er også lov til å låne uten å sette fra seg noe.
16.05.18

Kvistdeponiet

Kvistdeponiet er nå åpnet igjen. Vi minner om at deponiet kun skal benyttes til brennbart hageavfall. Dessverre blir det fortsatt kastet jord, stein og bygningsmaterialer, samt vått gress og løv (dvs. kompost = ikke brennbart) der.
Ber om at alle følger de regler som gjelder slik at ordningen kan opprettholdes.
14.05.18


Turplaner for den kommende langhelgen?

Vi kan anbefale å legge turen innom naturreservatet Vinterguten helt ytterst (i strandsonen) nordøst på Storøya. Ikke bare er det et spennende geologisk område med fossilforekomster fra silurperioden, nå kan du få med deg en hendelse fra nåtiden! Bildene her er tatt av turgåere nå nylig og man kan jo bare undres på hva som har skjedd med denne ungkalven nå i vinter. Har den satt seg fast i isen og endt sine dager der ute for så å blitt dratt på land av noen senere? Er den tatt av gaupe? Ta med barna og delta i naturens egen naturfagtime!
Du finner mer informasjon om Vinterguten HER
08.05.18

Kvistdeponiet er stengt

Kvistdeponiet på Storøya er midlertidig stengt. Nærmere beskjed kommer når det igjen er muligheter for å kvitte seg med brennbart hageavfall.
Vi må be innstendig om at man ikke kaster jordmasser, stein, bygningsmaterialer etc. der da dette nå er årsaken til at deponiet måtte stenge.
17.04.18

Det er vår!

Tro det eller ei, men nå smelter snøen på Storøya og alle vi hyttefolk kan gå en etterlengtet vår i møte. Men etter at snøen blir borte kommer dessverre alt frem i lyset, både vakkert og mindre vakkert... Vi oppfordrer alle til ta et kritisk blikk på egen tomt og rydde unna søppel og rask. Svingerud har åpent til 18.00 på torsdager og 13.00 på lørdager. Husk at det som er baksiden av din hytte kanskje er utsikten til naboen!
10.04.18

Felling av flaggspett

Til informasjon så vil det innen 15. april 2018 bli forsøkt felt en flaggspett på Storøya. Søknad om fellingstillatelse for ett individ er innvilget fra Hole Kommune og alle forholdsregler i vedtaket er ivaretatt. Bakgrunnen for fellingen er at flaggspetten har gjort stor skade på flere hytter i vinter.
Les vedtaket HER
Les artikkel fra Ringerikes blad HER (for abonnenter) eller HER (utskrift av artikkelen).
20.03.18

Påsketrampen

Det tradisjonsrike rebusløpet på Storøya arrangeres selvfølgelig også påskeaften 2018! Følg med på oppslagstavlene på øya, der vil det komme nærmere informasjon om tidspunkter og påmelding.
20.03.18

Supre skiforhold på øya!

Den kalde og snørike vinteren 2017/2018 har gitt oss helt fantastiske forhold for skigåing på Storøya. Eirik Nørgaard har kjørt opp løyper kontinuerlig og alle som skal tilbringe påsken 2018 på øya kan se frem til fine skiturer både på land og på isen. Ingen grunn til å dra til fjells i år!
16.03.18

Stenging av brua for vedlikehold mandag 14.08.17

Pga. sveising av en sville som har løsnet vil brua stenges for en kortere tidsperiode (ca. en halvtime) sen ettermiddag mandag 14.08.17. Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.
14.08.17

Vi ønsker å invitere alle til Sankthansfeiring!

Begivenheten finner sted på Fellesplassen lørdag 24. juni fra kl. 18.00. Komiteen setter opp telt, ordner med bord og stoler og fyrer opp grillen. Mat og drikke + tallerkener, bestikk etc. tas med av den enkelte. Kanskje blir det Sankthansbål også, hvem vet? Velkommen!
Hilsen Festkomiteen

Påsketrampen 2017

Tradisjonen tro gikk det populære rebusløpet PÅSKETRAMPEN av stabelen på påskeaften. Til tross for at værgudene ikke var helt med oss denne dagen var det hele 21 påmeldte lag bestående av alt fra 2 til 20 deltakere og dette sier vel sitt om hvor mange som setter pris på denne årlige seansen. Takk til arrangementskomiteen for varierte og gøyale poster!

Storøyloppa

Søndag 30. juli 2016 ble historiens aller første loppemarked på Storøya arrangert! Forslaget om et lokalt loppemarked for å få ryddet i skap og skuffer ble luftet på årsmøtet og da responsen var god satte initiativtager Morten Spongsveen i gang med forberedelser. På selve dagen møtte 8 selgere som hadde samlet smått og stort som de gjerne ville bli av med, og det var egen stand for lokal kunst. Salget var så som så, men vi ble fristet til å prøve igjen neste år. Vi som var tilstede hadde i hvert fall to hyggelige timer med gode nabosamtaler over kaffe og sveler, servert gratis av Terje Marka. Mandag kom Stjerneklubben fra Hønefoss med stor varebil og tok med seg det som ikke var solgt.
Storøyloppa 2

50-års jubileum for Storøya Velforening

22. august 2015 ble det avholdt en stor og flott fest til ære for velforeningen. Les mer om arrangementet her.