Grøntområder/vei/bygg

Svartelistede planter


Har du svartelistede planter i hagen eller på hyttetomta? Hvis du systematisk fjerner dem hjelper du til med å bevare det naturlige mangfoldet vi har i floraen på Storøya. En fullstendig oversikt finner du i lenken under.
Hagerømlinger


Grøntveileder

Veilederen er utarbeidet av Cowi AS, på vegne av Storøya Vann- og Avløpslag.
Denne grøntveilederen er laget av landskapsarkitekt Heidi Johannessen for å gi hytteeierne nyttige innspill og tips til plantevalg, opparbeidelse og vedlikehold av hagene på Storøya. Den gir også informasjon om forhold det kan være greit å være klar over når det gjelder naboloven, og hensyn til frisikt og fremkommelighet langs adkomstveiene i hyttefeltet.

Plantene som er presentert er valgt på bakgrunn av egenskaper og egnethet, blant annet med hensyn til krav til vokseplass, og vedlikehold. Vi håper den vil være til glede og nytte.
Her kan du laste ned grøntveileder for hyttefeltet vårt.

Svartsurbær hekk

Hyttehagen ved sjøen og i fjellet

Utdrag fra artikkel utarbeidet av sivilagronom Berit Viken, Gjennestad Gartnerskole.

Hyttehagen fortjener sin egen plass. Mange har hytte. De vil gjerne ha det trivelig og lettvint på hytta, enten den ligger ved sjøen eller på fjellet. Gartneren får spørsmål av kunden, og har mulighet til å påvirke de valg som tas.
Les mer om hyttehagen ved sjøen i lenkede dokument

Veibredde og fremkommelighet i hyttefelt

Her finner du en skjematisk oversikt over standard veibredde i hyttefelt. Så er det opp til oss alle å "feie for egen dør".
Her kan du se tegningen.

Byggesaker

Lenken nedenfor bringer deg til byggeregler byggesaksavdelingen i Hole kommune forholder seg til.
Byggesak i Hole kommune.


Female pencil blueprint pen hands closeup